Termoplastické

  • Termoplastické materiály tvoří dlouhé, lineární a rozvětvené molekuly, které nejsou vzájemně propojeny / křížově propojeny
  • Působením tepla se molekuly mohou volně pohybovat, což umožňuje materiál uvést do jakéhokoliv požadovaného tvaru. Tuto operaci je možno několikrát opakovat
  • Při normálních teplotách jsou tyto materiály termoplastické, drobné deformace mají tendenci k návratu zpět do původního tvaru (paměťový efekt)

Některé termoplastické materiály používaní v automobilovém průmyslu

ABS/PPO – akrynitril-butadien-styrén / polyfenylenoxid
PP/EPDM – polypropylen / etylen-propylen-dien-terpolymer
PBT/PC – polybutylenetereftalát / polykarbonát
PC / PBT – polykarbonát / polybutylenetereftalát

V teple tečou, v chladu tuhnou:

plast_tabulka