Elastomerové

  • Elastomerové materiály jsou do co molekulární struktury velmi podobné termosetům
  • Hlavní rozdíl je v tom, že molekuly netvoří hustou síť, jako je u termosetů. Čím více jsou jednotlivé molekuly vzájemně vzdáleny, tím pružnější dotčený materiál je

Příklady elastromerových materiálů

PU – polyuretan

SI – silikon

SBR/NBR – syntetická pryž

Plasty nabízejí vysokou rozměrovou stabilitu v kombinaci s vynikajícími elastickými vlastnostmi, především pro použití v interiéru vozidla.

elastomer