O plastech

Plasty jsou organické materiály, které jsou vyráběny

  • Chemickým modifikováním přírodních materiálů
  • Syntézou anorganických a organických surovin

Plastické materiály mohou mít různé podoby, např.:

  • Kapaliny
  • Pevné látky
  • Lepící hmoty
  • Fólie, vlákna, atd.

termo_graf