Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jejich různorodosti, časové a technické náročnosti jsou ceny stanovovány dle individuálních potřeb zákazníka.